Projekt EX.PO AUS (Širenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu)

Prekogranični projekt sufinansiran sredstvima Evropske zajednice u okviru IPA Programa jadranske prekogranične saradnje 2007-2013. U projekt je uključeno 12 partnera iz sedam država na Jadranu: Grad Dubrovnik, vodeći partner, Istarska županija, Grad Split (Hrvatska); Pokrajina Ferrara, Općina Ravenna – Muzej umjetnosti grada Ravenne, Općina Alberobello, Fondacija Aquileia (Italija); Univerzitet na Primorskem - Znanstveno istraživački centar (Slovenija); Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore (Crna Gora); Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (Bosna i Hercegovina); Administrativni i koordinacijski ured Butrint (Albanija) i Općina Krf (Grčka).