Projekat

Projekat

Projekt EX.PO AUS (Unapređenje potencijala UNESCO-vih područja na Jadranu) je prekogranični projekat koji se sufinansira sredstvima Evropske unije u okviru IPA Programa jadranske prekogranične saradnje 2007-2013. U projekat je uključeno 12 partnera iz sedam zemalja na Jadranu: Grad Dubrovnik, vodeći partner, Istarska županija, Grad Split (Hrvatska); Pokrajina Ferara, Opština Ravena – Muzej umjetnosti, Opština Alberobelo, Fondacija Aquileia (Italija); Univerzitet Primorska – Naučno-istraživački centar (Slovenija); Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore (Crna Gora); Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (Bosna i Hercegovina); Kancelarija za administraciju i koordinaciju Butrinta (Albanija) i Opština Krf (Grčka). Projekat će se sprovoditi tokom 36 mjeseci. Njegova ukupna vrijednost je 3.155.784,80 EUR, od čega se 85% sufinasira iz IPA fondova, a učešće partnera čini 15% ukupne vrijednosti projekta.