Ciljevi

Ciljevi

Opšti cilj projekta EX.PO AUS je uspostavljanje mreže saradnje između UNESCO-vih područja na jadranskoj obali (uključujući neka izuzetna područja koji nastoje na ostvare ovaj status), kako bi se izradila zajednička dugoročna strategije za održivo upravljanje i valorizaciju UNESCO-vih područja, zasnovana na visokom stepenu inovacija u oblasti upravljanja,  upotrebe tehnologije, zaštite životne sredine  i energetske efikasnosti.

Da bi se to realizovalo kroz projekat će se unapređivati, u prekograničnom kontekstu, visokokvalitetna tehnička i upravljačka znanja i prenositi različitim akterima iz javnog i privatnog sektora uključenim u projekat.    
 
Specifični ciljevi projekta su: 
  • Prekogranični razvoj koncepata i instrumenata za održivo upravljanje UNESCO-vim područjima, 
  • Prekogranično unapređenje znanja, tehnika i tehnološke podrške;
  • Sprovođenje inovativnih pilot aktivnosti na teritorijama partnerskih organizacija;
  • Zajednička valorizacija UNESCO-vih područja na jadranskoj obali.