Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati

 • Glavni pričakovani rezultat je doseči čezmejno uskladitev institucionalnih pristopov in metodologije posredovanj za trajnostno ohranjanje in vrednotenje UNESCO območij na Jadranu, združeno s pričetkom strategije, usmerjene v njihovo skupno čezmejno turistično vrednotenje.
 • Pričakuje se, da bo ta strategija v srednjeročnem obdobju občutno povečala mednarodne turistične tokove proti jadranskim evro-območjem.

Konkretni rezultati bodo:

 • Oblikovanje skupnega čezmejnega pristopa k trajnostnem vrednotenju UNESCO spomenikov ( vključenih 400 uradnikov)
 • 20 lokalnih in čezmejnih seminarjev in delavnic visokega izobraževanja za pripravo UNESCO upravljavskega načrta in njegovega izvajanja  
 • izdelava kontrolnega seznama in/ali kazalnikov za spremljanje učinkovitosti upravljavskega procesa in njegovo preizkušanje na konkretnih primerih iz vsakega partnerskega območja  
 • publiciranje 600 izvodov upravljavskih načrtov UNESCO spomenikov (v nacionalnih jezikih + povzetek v angleščini)
 • 1 večjezična spletna stran o novih znanjih in metodologijah na področju ohranjanja in restavriranja arheoloških najdišč
 • 1 posodobitev podatkovne zbirke vseh mozaikov, ki spadajo v čezmejno območje
 • 1 fotografska kampanja, ki temelji na digitalnih tehnologijah
 • 1 čezmejna konferenca o restavriranju arhitekturne dekoracije
 • 4 čezmejna študijska srečanja in usposabljanja o suhozidih, zgodovinski vernakularni dediščini in energetski učinkovitosti obeh jadranskih obal;
 • 2 večjezični publikaciji o novih znanjih in metodologijah suhozidne gradnje (100 izvodov) in vrednotenju vernakularne dediščine (100 izvodov);
 • 10 pilotnih projektov: Ferrara, Dubrovnik, Split, Krf, Prian, Alberobello, Poreč, Oglej, Bosna (Mostar, Blagaj, Stolac) Butrint;
 • 1 čezmejni seminar o rezultatih in znanjih pridobljenih z izvedbo pilotnih projektov (+ 600 izvodov knjižic);
 • 12 študij  partnerjev nanašujoč se na turistične tokove k posameznim lokacijam
 • 1 študija o evropskem in mednarodnem trgu kulturnega turizma
 • 1 izvedba profesionalnega DVD-ja o UNESCO lokacijah na Jadranu, kot osnova za storitve/dokumentarne oddaje na TV 
 • 12 srečanj s specializiranimi revijami in TV hišami
 • 1 oblikovanje in preizkušanje kulturno-turističnega paketa “UNESCO SPOMENIKI OB JADRANSKEM MORJU” na turističnem trgu
 • 1 projektna spletna stran/portal za dostop do spletnih virov UNESCO spomenikov na Jadranu