Cilji

Cilji

Osnovni cilj projekta je  vzpostavitev mreže sodelovanja med številnimi območji Unescove dediščine ob Jadranskem morju (vključno z nekaterimi, ki si za to priznanje še prizadevajo), ki bo z vključevanjem javnega in zasebnega sektorja čezmejno razvijala in izmenjevala visokokakovostne tehnične in upravljavske veščine, z namenom ustvarjanja dolgoročne skupne strategije za trajnostno vrednotenje območij na temelju inovacij na upravljavskem, tehnološkem in energetskem nivoju.

Strateški cilj bo podprt z naslednjimi specifičnimi cilji:

  • Čezmejni razvoj konceptov in orodij za trajnostno upravljanje UNESCO območij;
  • Čezmejno izboljševanje znanj, tehnik in tehnološke podpore;
  • Izvedba inovativnih pilotnih akcij na partnerskih območjih;
  • Skupno vrednotenje UNESCO območij na Jadranu.