Ciljne skupine

Ciljne skupine

V prvi vrsti bodo največje kratkoročne in dolgoročne koristi imeli:

  • prebivalci, ki živijo na območju na katerem se izvaja projekt EX.PO AUS;
  • kulturni in turistični delavci;
  • turisti, ki si želijo novih doživetij v neodkritih turističnih destinacijah in bodo uporabljali vire EX.PO AUS mreže in jih posredno promovirali po svetu;
  • turistični vodniki in vodje turističnih agencij, ki bodo dobili bistvene informacije o kulturni dediščini EX.PO AUS mreže in o rezultatih projekta ter bodo to vključili v svojo turistično ponudbo;
  • prebivalci programskega območja, ki predstavljajo potencialne nosilce podjetniških pobud in virov;
  • ponudniki in odjemalci gostinskih in prenočitvenih zmogljivosti;
  • člani mreže kulturnih, izobraževalnih, turističnih in drugih organizacij.