Opis projektnih aktivnosti

Opis projektnih aktivnosti

Projekt EX.PO AUS obsega naslednje aktivnosti:

 • priprava medijske strategije in priprava diseminacijske strategije: projektnega logotipa in poenotene grafične podobe,
 • priprava projektne brošure v angleščini, z deli v državnih jezikih; 
 • priprava projektne medmrežne strani v angleškem in v jezikih vseh projektnih partnerjev;
 • organiziranje lokalnih in čezmejnih seminarjev in izobraževalnih delavnic priprave in izvajanja upravljavskih načrtov;
 • izdaja knjižic o upravljavskih načrtih in izdaja končnega poročila o skupnem pristopu;
 • ustanovitev tematskih delovnih skupin za: restavriranje arhitekturnega okrasja, suhizid, zgodovinsko vernakularno dediščino jadranskih obal in obnovljivo energijo;
 • večjezično medmrežno stran o novih znanjih in metodologijah ohranjanja in restavriranja arheoloških najdišč;
 • izvedba pilotnih projektov: vsi pilotni projekti bodo močno povezani in navezani na teme, ki jih obravnava projekt: suhozidne tehnike, konservacija mozaikov, promocija in vrednotenje UNESCO spomenikov, raba modernih tehnologij (varčevanja z energijo) na UNESCO lokacijah;
 • izmenjava izkušenj in rezultatov pilotnih projektov: čezmejni seminar, priprava in predstavitev posebne knjižice, ki bo promovirala vsebine pilotnih dejavnosti;
 • skupno vrednotenje kulturnega turizma jadranskih UNESCO lokacij; priprava profesionalnega DVD ki bo ilustriral glavne značilnosti UNESCO spomenikov ob Jadranu, vključenih v EX.PO AUS;
 • oblikovanje in promocija medjadranskih turističnih paketov "UNESCO SPOMENIKI OB JADRANSKEM MORJU"