Kontakte

Kontakte

Qyteti i Dubrovnikut – Patneri Lider
Adresa: Pred Dvorom 1,
20000 Dubrovnik, Croatia
Kontakt: Biserka Simatović
Tel: +385 20 638209
Web: www.dubrovnik.hr
Rajoni i Istrias
Adresa: Flanatička 29,
52100 Pula, Croatia
Kontakt: Sandra Ilić, Iva Šegota
Tel: +385 52 211416, +385 52 351472
Web: www.istra-istria.hr
Qyteti i Splitit
Adresa: Obala kneza Branimira 17,
21000 Split, Croatia
Kontakt: Maja Munivrana
Tel: +385 21 310168, +385 21 310172
Web: www.split.hr
Provinca e Ferrarës
Adresa: Largo Castello 1,
44121 Ferrara, Italy
Kontakt: Roberto Ricci Mingani, Ethel Guidi
Tel: +39 0532 299672
Web: www.provincia.fe.it
Komuna e Ravenës
–Museu Arteve i Qytetit
Adresa: Via di Roma 13,
48100 Ravenna, Italy
Kontakt: Linda Kniffitz
Tel: +39 0544 482761
Web: www.comune.ra.it
Komuna e Alberobelos
Adresa: Piazza del Popolo 36,
70011 Alberobelo, Italy
Kontakt: Alberto Lippolis
Tel: +39 338 1209484
Web: www.comune.alberobello.ba.it
Fondacioni Aquileia
Adresa: Via Patriarca Popone 7,
33051 Aquileia, Italy
Kontakt: Gianni Fratte
Tel: +39 0431 917619
Web: www.fondazioneaquileia.it
Universiteti Primorska,
Qëndra Shkencore dhe Kërkimore
Adresa: Garibaldijeva 1,
6000 Koper, Sllovenia
Kontakt: Katharina Zanier
Tel: +386 56637700
Web: www.zrs.upr.si
Qëndra për Konservimin dhe Arkeologjinë e Malit të Zi
Adresa: Palata Drago 335,
85330 Kotor, Montenegro
Kontakt: Jasminka Grgurević
Tel: +382 32325833
Web: http://www.ckacg.me/
Komisioni për Ruajtjen e Monumenteve Kombëtare
Adresa: Obala Kulina bana 1,
71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Kontakt: Adi Ćorović
Tel: + 387 33276760
Web: http://kons.gov.ba/
Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të Butrintit
Adresa: Rr. “Telat Noga”,
Nr. 10, 9701-9703 Sarandë, Albania
Kontakt: Dorina Gaci
Tel: + 355 85224600
Web: http://www.butrint.org/
Komuna e Korfuzit
Adresa: Alexandras Avenue 6A,
49100 Corfu, Greece
Kontakt: Kyriaki Kyriaki
Tel: + 30 2661362763
Web: www.corfu.gr/web/guest/home