Kontakti

Kontakti

Grad Dubrovnik – vodeći partner

Adresa: Pred Dvorom 1,
20000 Dubrovnik, Croatia
Kontakt: Biserka Simatović
Tel: +385 20 638209
Web: www.dubrovnik.hr

Istarska županija

Adresa: Flanatička 29,
52100 Pula, Croatia
Kontakt: Sandra Ilić, Iva Šegota
Tel: +385 52 211416, +385 52 351472
Web: www.istra-istria.hr

Grad Split

Adresa: Obala kneza Branimira 17,
21000 Split, Croatia
Kontakt: Maja Munivrana
Tel: +385 21 310168, +385 21 310172
Web: www.split.hr

Pokrajina Ferrara

Adresa: Largo Castello 1,
44121  Ferrara, Italy
Kontakt: Roberto Ricci MinganiEthel Guidi
Tel: +39 0532 299672
Web: www.provincia.fe.it

Općina Ravenna
Muzej umjetnosti

Adresa: Via di Roma 13,
48100 Ravenna, Italy
Kontakt: Linda Kniffitz
Tel: +39 0544 482761
Web: www.comune.ra.it

Općina Alberobello

Adresa: Piazza del Popolo 36,
70011 Alberobello, Italy
Kontakt: Alberto Lippolis
Tel: +39 338 1209484
Web: www.comune.alberobello.ba.it

 

Fondacija Akvileja

Adresa: Via Patriarca Popone 7,
33051 Aquileia, Italy
Kontakt: Gianni Fratte
Tel: +39 0431 917619
Web: www.fondazioneaquileia.it

Univerza na Primorskem,
Znanstveno-istraživački centar

Adresa: Garibaldijeva 1,
6000 Koper, Slovenia
Kontakt: Katharina Zanier
Tel: +386 56637700
Web: www.zrs.upr.si

Centar za konzervaciju
i arheologiju Crne Gore

Adresa: Palata Drago 335,
85330 Kotor, Montenegro
Kontakt: Jasminka Grgurević
Tel: +382 32325833
Web: http://www.ckacg.me/

Komisija za očuvanje
nacionalnih spomenika

Adresa: Obala Kulina bana 1,
71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Kontakt: Adi Ćorović
Tel: + 387 33276760
Web: http://kons.gov.ba/

Administrativni i koordinacijski ured Butrint

Adresa: Rr. “Telat Noga”,
Nr. 10, 9701-9703 Sarande, Albania
Kontakt: Dorina Gaci
Tel: + 355 85224600
Web: http://www.butrint.org/

Općina Krf

Adresa: Alexandras Avenue 6A,
49100 Corfu, Greece
Kontakt: Kyriaki Kyriaki
Tel: + 30 2661362763
Web: www.corfu.gr/web/guest/home