REGIONALNA RADIONICA U KOTORU - WP3

Regionalna radionica u Kotoru - WP3

Regionalna radionica u Kotoru - WP3

Regionalna radionica: Održivo upravljanje UNESCO-vim područjima Svjetske baštine na Jadranu, održana je u Galeriji solidarnosti, Palata Pima, Starom gradu u Kotoru, u Crnoj Gori, 10. aprila, 2014. godine.

Regionalna radionica u Kotoru - WP3 Regionalna radionica u Kotoru - WP3 Regionalna radionica u Kotoru - WP3 Regionalna radionica u Kotoru - WP3 Regionalna radionica u Kotoru - WP3 Regionalna radionica u Kotoru - WP3 Regionalna radionica u Kotoru - WP3 Regionalna radionica u Kotoru - WP3

Fotogalerija

Documents

Document

Document

Document

Regionalna radionica održivog plana upravljanja u Kotoru, u Crnoj Gori, pod nazivom "Održivo upravljanje UNESCO-vim područjima Svjetske baštine na Jadranu", održana je 10. aprila 2014. Ovoj radionici je predhodio četvrti prekogranični sastanak partnera na ovom projektu.

Radionica je organizovana od strane Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Radionica je održana u Galeriji solidarnosti u Starom gradu Kotoru.

Radionica je imala ukupno 51 učesnika/ca, partneri na realizaciji projekta EX.PO AUS, predstavnici/ce Opštine Kotor, Turistička organizacija Kotor, Pomorski muzej, Fakultet za pomorstvo, predstavnici/ce nevladinih organizacija, kao i drugih zainteresovanih strana.

Dobrodošlicu je poželio Željko Kalezić, direktor regionalne kancelarije Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Lidija Ljesar, generalna direktorka Direkcije za zaštitu kulturnog nasleđa Ministarstva kulture Crne Gore. Nakon toga, Jasminka Grgurević iz Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, koordinatorka projekta EX.PO AUS, i Aleksandra Kapetanović, predstavnica NVO Expeditio i eksterna stručna saradnica u ovom projektu, predstavile su uvodna izlaganja u vezi EX.PO AUS projekta i WP3 - radnog paketa 3 - prekogranično Održivo upravljanje područja Svjetske kulturne bastine na Jadranu.

Ovo je praćeno uvodnim predavanjem Lidije Ljesar, generalne direktorke Direkcije za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture Crne Gore, pod nazivom: Iskustvo u upravljanju UNESCO-vih područja iz Crne Gore. Nakon toga, konsultantkinja, gošća, Katri Lisitzin, arhitektica iz Švedske, održala je predavanje "Naučene lekcije iz upravljanja područjima Svjetske baštine".

Nakon pauze, radionica se nastavila panel diskusijama sa prezentacijama o procesu upravljanja i održivoj valorizaciji Jadranskih UNESCO lokaliteta. Predavači su bili:

- Lora Richelli, Akvileja Fondacija - Arheološko područje patrijahalne bazilike Akuileija, Italija

- Katarina Zanijer, Univerzitet Primorska - Piran kulturni pejzaž sa solanama Sečovljanske i Strunjan, Slovenija

- Mirela Mulalić Handan, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika - Stari most Područje Starog Grada Mostara, Bosna i Hercegovina.

Nakon ovih prezentacija uslijedila je diskusija.

Lokalni mediji su reagovali veoma dobro na ovu aktivnost, predstavnici lokalnih radio stanica i dnevnih novina, kao i predstavnici regionalne televizije TV Boke su bili prisutni.