PRVI SASTANAK PROJEKTA

Prvi sastanak projekta

Prvi sastanak projekta

Dubrovnik, 18-19 decembar 2012, Hotel Rixos Libertas

Prvi sastanak projekta

Fotogalerija

Prvi sastanak EX.PO AUS Projekta, koji finansira Jadranski program IPA CBC 2007-2013, započet je realizacijom aktivnosti tokom prvog sastanka projekta koji je organizovao Vodeći Korisnik, Grad Dubrovnik, 18-19 decembar 2012. u Dubrovniku, Hrvatska. Kroz saradnju 12 partnera iz 7 zemalja koji su obuhvaćeni ovim programom, projekat ima za cilj da osmisli i sprovede inovativnu i veoma  preglednu strategiju koja se bavi upravljanjem i valorizacijom UNESCO-vih područja duž Jadranskog mora. Partnerstvo će se baviti novim idejama, instrumentima i aktivnostima pripremljenim za dobro gazdovanje i održivu ekonomsku valorizaciju ovih područja, uključujući ekološke i energetski efikasne principe.
Tokom prvog sastanka projekta, Projektni partneri su razgovarali o glavnim ciljevima i aktivnostima projekta, analizirajući radne pakete, njihove aktivnosti i rezultate; plan rada; buduće izazove; upravljanje projektom, izvještavanje, postupke javne nabavke, kao i uvod u M.I.S. (Upravljačko informacioni sistem).