LOKALNI SEMINAR U PIRANU - WP3

Lokalni seminar u Piranu - WP3

Lokalni seminar u Piranu - WP3

EX.PO AUS lokalni seminar o izradi plana upravljanja UNESCO-vim područjima (Piran - Sveučilište Primorska, Naučno - istraživački centar, Institut za baštinu Mediterana, 25/10/2013)

Lokalni seminar u Piranu - WP3 Lokalni seminar u Piranu - WP3 Lokalni seminar u Piranu - WP3 Lokalni seminar u Piranu - WP3 Lokalni seminar u Piranu - WP3 Lokalni seminar u Piranu - WP3 Lokalni seminar u Piranu - WP3 Lokalni seminar u Piranu - WP3 Lokalni seminar u Piranu - WP3

Fotogalerija

Documents

Document

Lokalni seminar / radionica o pripremi / implementaciji plana upravljanja u Piranu, Slovenija, pod nazivom "Lokalni seminar o izradi Plana upravljanja UNESCO-vih područja", održana je 25. oktobra 2013.
 
Radionica je organizovana u saradnji sa Centrom za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Sveučilištem Primorska, Naučno - istraživački centar. Radionica je održana u Univeryitetu Primorska, Naučno - istraživački Centar Instituta za baštinu Mediterana, Bolniška 20.
 
Seminar je imao ukupno 29 učesnika, predstavnika različitih institucija koje su odgovorne za upravljanje UNESCO-vim područjima u Sloveniji, kao i predstavnici drugih jadranskih WH područja.
 
Prof. Mitja Gustin imao je uvodni govor o nominaciji Pirana na listu Svjetske baštine.
 
Konsultantkinja, Katri Lisitzin, je imala prezentaciju "Smjernice za planiranje upravljanja Svjetskom baštinom".
 
Nakon toga uslijedila je panel diskusija sa prezentacijama planova upravljanja područja sa liste Svjetske kulturne baštine kao i potencijalnim kandidatima iz Slovenije:
 
- Gordana Beltram (direktor Škocijan Pećine Park) - Škocijan Pećine (prvo UNESCO područje u Sloveniji)
 
- Barbara Zupanc (direktor Ljubljansko barje Park prirode) - Ljubljansko barje: Upravljanje kulturnom baštinom u parku prirode
 
- Tatjana Dizdarević (rudnik žive Idrija) - rudnik žive Idrija (dio transnacionalnog UNESCO-vog područja. "Baština žive: Almadén i Idrija")
 
- Andrej Sovinc (uptavnik Parka prirode Sečovljanske Salina) - Park prirode Sečovljanske Salina (još nije UNESCO-vo područje)