LOKALNI SEMINAR U MOSTARU - WP3

Lokalni seminar u Mostaru - WP3

Lokalni seminar u Mostaru - WP3

Lokalni seminar na temu "Izazovi u implementaciji planova upravljanja Svetske baštine", održan je u hotelu "Bristol", Mostar, Bosna i Hercegovina, 10. marta 2014. godine.

Lokalni seminar u Mostaru - WP3 Lokalni seminar u Mostaru - WP3

Fotogalerija

Documents

Document

Document

Document

Lokalni seminar / radionica o izazovima u sprovođenju planova upravljanja u Mostaru, u Bosni i Hercegovini, pod nazivom "Izazovi u implementaciji planova upravljanja Svetske baštine", Mostar, Bosna i Hercegovina ", održana je 10. marta 2014. godine.

Radionica je organizovana u saradnji sa Centrom za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Radionica je održana u hotelu "Bristol" u Mostaru.

Seminar je imao ukupno 23 učesnika, predstavnika različitih institucija koje su odgovorne za upravljanje UNESCO-vim područjima u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici drugih jadranskih WH područja.

Amra Hadžimuhamedović predstavnica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika je imala uvodno izlaganje u ime projektnih partnera i organizatora radionice, dok je Radmila Komadina, glavni savjetnik Grada Mostara, imala uvodni govor u ime domaćina radionice.

Mirela Mulalić Handan, izvršna direktorka Komisije, predstavila je izazove u sprovođenju planova upravljanja za Svetsku baštinu u Bosni i Hercegovini. Ona je ukazala na ono što je do sada urađeno, koliki su planovi upravljanja u procesu realizacije, kako je formirana agencija za implementaciju, i šta su izazovi u sprovođenju planiranih budućih koraka.

Katri Lisitzin, arhitektica i konsultantkinja za kulturnu baštinu, predstavila je izazove u realizaciji planova upravljanja i iskustva u razvoju planova upravljanja rizicima.

Nakon uvodnih predavanja uslijedila je panel diskusija.

Radionica je imala veliku medijsku pokrivenost od strane sledećih predstavnika medija:

-Klik.ba I 24.satas.info - veb portali

- "Dnevni Avaz", "Dnevni list", "Nezavisne novine", "Večernji list" i "Oslobođenje" - štampani mediji - novine

- "Dnevnik" - Radio Televizija Federacije BiH - RTV FBiH