LOKALNI SEMINAR U BUTRINTU - WP3

Lokalni seminar u Butrintu - WP3

Lokalni seminar u Butrintu - WP3

Planovi upravljanja UNESCO-vim područjima i izazovi implementacije, slučaj Butrinta

Lokalni seminar u Butrintu - WP3

Fotogalerija

Dana 18.-19. maja, Kancelarija za upravu i koordinaciju Butrinta organizovala je u okviru projekta EX.PO AUS lokalni semiar "Planovi upravljanja UNESCO-vim područjima i izazovi implementacije, slučaj Butrinta". Događaj je organizovan u "Livia" kompleksu, u saradnji sa Centrom za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.

Cilj ove aktivnosti je podsticanje efektivne rasprave o upravljanju UNESCO-vim područjima u Albaniji - Gjirokastra, Berat i Butrint, kao i o izazovima u implementaciji planova upravljanja. Seminaru su prisustvovali predstavnici Nacionalne direkcije za kulturu za područja Gjirokastra, Valoni i Sarandi, menadžeri arheoloških parkova Antigonea i Finik, predstavnici šumarske službe, turistički operateri, itd.

Takođe, bila je čast imati na seminaru ministra kulture Albanije, Mierla Kumbaro i direktorku IMK Arta Dollani. Tokom seminara, direktor Nacionalnog parka Butrint, Rimond Kola, raspravljao je o slučaju Butrinta u svjetlu dinamike izrade plana upravljanja. On vrijednuje saradnju sa ekološkim stručnjacima i lokalnim jedinicama koji su uključeni u ovaj proces. Osim toga, koordinator projekta EX.PO AUS Refik Aliko održao je prezentaciju "Potencijali UNESCO-vih područja na Jadranu", dok je Eni Bullaj govorila o aktivnostima EX.PO AUS projekta u Butrintu.

Tokom seminara bilo je diskusije i razmjene mišljenja između učesnika i predstavnika Berat i Đirokastra Nacionalnog Direktorata za kulturu o planovima upravljanja ovih istorijskih centara, kao UNESCO-vih područja.

Specijalna gošća na seminaru je bila Katri Lisitzin iz Švedske, arhitektica i ekspertkinja u razvoju planova upravljanja. Ona je održala vrlo zanimljivo i korisno predavanje u vezi sa kriterijima planova upravljanja i njihovom primjenom. Ona je predstavila svoje radno iskustvo u nekim UNESCO-vim područjima na Balkanu koje se tiče ovog procesa. Takođe, predstavnica Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Sandra Kapetanović, ocenila je diskusiju i razmjenu iskustava o planovima upravljanja između UNESCO područja kao veoma korisnu.