LOKALNI SEMINAR I RADIONICA U ISTRI

Lokalni seminar i radionica u Istri

Lokalni seminar i radionica u Istri

U Poreču je 12.i 13. juna 2014., održan lokalni seminar i radionica o pripremi i implementaciji UNESCO planova upravljanja i njihove primjene.

Lokalni seminar i radionica u Istri Lokalni seminar i radionica u Istri Lokalni seminar i radionica u Istri Lokalni seminar i radionica u Istri Lokalni seminar i radionica u Istri

Fotogalerija

Documents

Document

U Poreču je 12.i 13. juna 2014., održan lokalni seminar i radionica o pripremi i implementaciji UNESCO planova upravljanja i njihove primjene u širem kontekstu razvoja gradova, brendiranja, promocije i savremenih pristupa očuvanju i promovisanju baštine UNESCO lokaliteta.

Seminar i radionica okupili su ukupno 10 predavača stručnjaka navednih područja i brojne zainteresovane kulturne aktere iz Istre koji se bave zaštitom i promocijom kulturne baštine, istoričare umjetnosti, univerzitetske profesore,  arhitekte, turističke i kulturne aktere, kao i studente kulture i turizma iz Pule.