KONFERENCIJA U PIRANU

Konferencija u Piranu

Konferencija u Piranu

Međunarodna konferencija " Jadranski istorijski gradovi sa solanama " (Piran - Univerzitet Primorska , Naučno - istraživački centar , Instiute za baštinu Mediterana, 25.10.2013)

Konferencija u Piranu

Fotogalerija

Documents

Document

Konferencija ima za cilj da predstavi različite jadranske oblasti u kojima je razvoj važnih istorijskih gradova bio povezan sa eksploatacijom solana. Posebne teme koje su istaknute obuhvataju dugoročnu organsku evoluciju takvih predjela, tradicionalne tehnike proizvodnje soli, ali i pitanja vezana za konzervaciju, valorizaciju i marketing solana i njenih proizvoda kao revitalizovanih resursa za održivi razvoj okolnih područja.