EX.PO AUS PLAN OBILAZAKA

EX.PO AUS plan obilazaka

EX.PO AUS plan obilazaka

EX.PO AUS plan obilazaka je izrađen kao dio radnog paketa WP 8 (dizajn i promocija među jadranskih turističkih paketa "UNESCO područja Jadranskog mora")

Sa ciljem zajedničke valorizacije i promovisanja UNESCO-vih lokaliteta na Jadranu, koji su dio ovog projekta, urađen je EX.PO AUS sightseeing planner.

EX.PO AUS sightseeing planner - EX.PO AUS plan obilazaka je veb aplikacija za onlajn upoznavanje UNESCO-vih lokaliteta na Jadranu kao i izradu prilagođenih internet brošura sa rutama obilazaka.

Na aplikaciji EX.PO AUS plan obilazaka možete istražiti među-Jadranske UNESCO-ve lokalitete i napraviti vlastite prilagođene ture obilazaka prema vašim interesovanjima.

Glavni fokus je kulturna baština UNESCO-vih lokaliteta - atraktivna područja i znamenitosti koje vrijedi vidjeti. Sva područja su označena na karti i uključena na listu sa kratkim opisom i fotografijom.

Koristeći ovaj Plan obilazaka dobićete prilagođenu internet brošuru - eBooklet, posebno prilagođenu za vaše potrebe koja obuhvata samo informacije koje su vam potrebne i korisne za lokacije koje želite posjetiti. Ona će sadržavati samo osnovne, kratke informacije i služiće kao neka vrsta liste onih putovanja koje treba uraditi (ili još bolje-onoga što treba vidjeti). Klikom na određene linkove možete pristupiti detaljnijim informacijama na internet stranicama koje su povezane sa aplikacijom.

Svaki UNESCO lokalitet je predstavljen sa

 

  • uvodnim tekstom (osnovni podaci)
  • popis znamenitosti za obilazak (lista znamenitosti)
  • mapa sa svim znamenitostima koje su na njoj označene
Znamenitosti su organizovane u raznim kategorijama (javne zgrade, sakralni objekti, muzeji ...), i mogu biti filtrirane prema vašim interesima.

Svaka znamenitost je predstavljena sa

 

  • fotografijom
  • kratkim opisom (adresa, radno vrijeme, osnovne informacije, link za više informacija)

Formiran eBooklet - internet brošura sadrži

 

  • mapu grada sa rutama obilaska, sa odabranim znamenitostima koje su u njoj označene (atrakcije, muzeji, vidikovci itd)
  • procijenjeno vrijeme za obilazak rute
  • popis odabranih znamenitosti sa kratkim opisom, fotografijama i linkovima za više informacija na internetu

Možete planirati putovanje na sledeće UNESCO-ve lokalitete na Jadranu