ALBEROBELLO LIGHT FESTIVAL

Alberobello Light Festival

Alberobello Light Festival

Alberobello Light Festival - Festival svjetla Alberobelo
Podržan od strane UN i UNESCO
Od 6. decembra do 6. januara 2015. godine, svakog dana od zalaska do 6 sati

Alberobello Light Festival Alberobello Light Festival

Fotogalerija

Documents

Document

Document

Alberobelo oblači svoju svečanu haljinu kada je počeo da se svijetli od šarene svjetlosti koja se projektuje na konusne krovove na Trulli, među uličicama i malim lokalnim prodavnicama. Sve je počelo 6. decembra, obilježavanjem 18 godina od prijema Alberobella na listu Svjetske kulturne baštine UNESCO 1996. godine, kada je i početak Festivala svjetla.

Festival je inspirisan proglašenjem 2015.godine od strane Generalne skupštine UN kao Međunarodne godine svjetla i svjetlo-baziranih tehnologija, sa ciljem podizanja građanske i političke svijesti o vitalnoj ulozi svjetlosti u našim svakodnevnim životima. UNESCO i nekoliko naučnih organizacija, obrazovne institucije, istraživački centri i tehnološke platforme su se okupili da odgovore na izazov. Administracija Alberobela podržava Festival, koji je organizovala Agit, Udruženje mladih turoperatora Alberobela, zajedno sa Lightcones, lokalnom organizacijom.

Ovaj događaj je naveden u UNESCO-v kalendar događaja za 2015. godinu, a pod pokroviteljstvom je Italijanskog društva fizičara.