4. PREKOGRANIČNI SASTANAK

4. prekogranični sastanak

4. prekogranični sastanak

Četvrti prekogranični sastanak partnera je održan u Kotoru , 9. aprila , 2014 - u Galeriji solidarnosti, u Starom gradu.

4. prekogranični sastanak 4. prekogranični sastanak 4. prekogranični sastanak 4. prekogranični sastanak 4. prekogranični sastanak 4. prekogranični sastanak

Fotogalerija

Documents

Document

Na 4. prekograničnom sastanku partnera se razgovaralo o trenutnom stanju finansijskog postignuća u poređenju sa originalnim prognozama potrošnje, kao i o pregledu stanja implementacije projekta, problemima i mogućim rješenjima u vezi sa partnerima koji kasne sa svojim aktivnostima.

Partneri su razgovarali o svim radnim paketima (WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7 i WP8 ), nakon čega su uslijedile prezentacije svih partnera.