3. PREKOGRANIČNI SASTANAK

3. prekogranični sastanak

3. prekogranični sastanak

Piran, 23.-24. oktobar 2013 - Sveučilište na Primorskem, Naučno-istraživački centar, Institut za baštinu Mediterana.