2. PREKOGRANIČNI SASTANAK

2. prekogranični sastanak

2. prekogranični sastanak

Ravenna, 23-24 Maj 2013, Museo d’Arte della Città
Via di Roma 13, Sala Multimediale (Multimedijalna sala)

2. prekogranični sastanak 2. prekogranični sastanak

Fotogalerija

Tokom dvodnevnog sastanka u Ravenna-i partneri su razgovarali o trenutnom stanju finansijskih postignuća, mjerama za izbjegavanje rizika oduzimanja doznačenih sredstava. Svaki korisnik je dostavio svoj upitnik i ukratko predstavio aktivnosti koje su izvršene.

Analizirane su aktivnosti projekta pomoću svakog radnog paketa. Nakon diskusije, partneri u projektu su dali zaključke o sastanku. 
Naredni prekogranični sastanak treba da se organizuje u Koper-u, 24-25. oktobra 2013.