OTVORITEV INFORMATIVNE SVETOVALNICE ZA GRAJENO DEDIŠČINO

Otvoritev informativne svetovalnice za grajeno dediščino

Otvoritev informativne svetovalnice za grajeno dediščino

1. oktobra 2014 smo na naslovu Tartinijev trg št. 7 (prostor ANBOT-a),
v okviru delovanja mednarodnega projekta EX.PO AUS slovesno odprli delovanje
Informativno svetovalne pisarne za vzdrževanje grajene dediščine

Otvoritev informativne svetovalnice za grajeno dediščino

Fotogalerija

V želji, da pomagamo občanom, pri obnovii njihovega zgodovinskega objekta smo si zastavili clj, da obilkujemo program in prostor, kako pristopiti v trenutku večjih posegov vzdrževanja ali obnove. Od spodbude po pridobitvi lokacijske dokumentacije in spomeniškovarstvenih pogojev do podpore zakonskim smernicam in strokovni službi ob izdaji spomeniškvarstvenih pogojev s konkretnimi vzorci - katalogi dobre prakse rešitev stavbnegapohištva, zunanjih fasad, vključno detajlov, kritin s stešnimi elementi, obrtno-izvedbenih del, izbiro gradbenih materialov in ureditev bližnje okolice.

Ne nazadnje tudi s spdbujanjem vključitve kakovostnih izvajalcev za izvedbo tradicionalnih materialov in skladnih oblik za to sredozemsko okolje.

Pisarno bo vodila dr. Margareta Jeraj in bo delovala vsako sredo med 15. in 17. uro.