JAVNA PREDSTAVITEV VLOGE ZA UVRSTITEV NA NACIONALNI POSKUSNI SEZNAM UNESCA

Javna predstavitev vloge za uvrstitev na nacionalni poskusni seznam UNESCA

Javna predstavitev vloge za uvrstitev na nacionalni poskusni seznam UNESCA

22. septembra 2014 smo v Krajinskem parku Sečoveljske soline predstavili gradivo, ki ga pripravljamo za vlogo za uvrstitev na nacionalni poskusni seznam UNESCA
pod naslovom PIRANSKE SOLINE.

Javna predstavitev vloge za uvrstitev na nacionalni poskusni seznam UNESCA Javna predstavitev vloge za uvrstitev na nacionalni poskusni seznam UNESCA Javna predstavitev vloge za uvrstitev na nacionalni poskusni seznam UNESCA Javna predstavitev vloge za uvrstitev na nacionalni poskusni seznam UNESCA

Fotogalerija

Predstavitev in razprava, na katero smo posebej vabili kandidate za župane Občine Piran, je odstrla poglede na možnosti piranske občine, ki jih omogoča izjemno obsežno bogastvo kulturne dediščine in naravnih vrednot na tem sorazmerno majhnem prostoru.

V odločanju o perspektivah ima predstavitev težo, saj je bilo govora o upravljanju z dediščino in vrednotami, ki predstavljajo razen identitete prostora tudi najpomembnejši gospdarsk dejavnik v občini Piran.

Predstavitve in razprave se je udeležilo pet županskh kandidatov. Vsi so podprli prizadevanja za vpis Sečoveljskh solin na seznam UNESCO svetovne dediščine.