DRUGO ČEZMEJNO SREČANJE

Drugo čezmejno srečanje

Drugo čezmejno srečanje

Ravenna, 23.-24. maj 2013,Museo d’Arte della Città, Via di Roma 13, Sala Multimediale (Multimedijska dvorana)

Drugo čezmejno srečanje Drugo čezmejno srečanje

Fotogalerija

Med dvodnevnim srečanjem v Ravenni so partnerji razpravljali o trenutnem finančnem stanju in o ukrepih za preprečevanje tveganja prenehanja prevzetih obveznosti. Vsak upravičenec je predložil svoj vprašalnik in na kratko predstavil izvedene dejavnosti.
 
Analizirane so bile projektne dejavnosti vseh delovnih sklopov. Po razpravi so projektni partnerji podali sklepe srečanja.
 
Naslednje čezmejno srečanje naj bi bilo organizirano v Kopru 24. in 25. oktobra 2013.