KICK-OFF SASTANAK

KICK-OFF SASTANAK

KICK-OFF SASTANAK

Dubrovnik, 18-19 decembar 2012, Hotel Rixos Libertas

KICK-OFF SASTANAK

Fotogalerija

Kick-off sastanak EX.PO AUS projekta, kojeg finansira Jadranski IPA CBC 2007-2013 program, počeo je sa implementacijom svojih aktivnosti tokom kick-off sastanka kojeg je organizirao glavni korisnik Grad Dubrovnik, od 18. do 19. decembra u Dubrovniku, Hrvatska. Kroz saradnju dvanaest partnera iz sedam zemalja uključenih u programsko područje, projekt treba da osmisli i provede inovativnu i veoma artikuliranu dugoročnu strategiju koja se odnosi na upravljanje i valorizaciju UNESCO lokacija duž Jadranskog mora. Partnerstvo će se baviti novim idejama, alatima i radnjama usmjerenim prema dobrom upravljanju i održivoj ekonomskoj valorizaciji ovih lokacija, uključujući ekološke i principe energetske efikasnosti.
Tokom kick-off sastanka, projektni partneri su razgovarali o glavnim ciljevima i aktivnostima projekta, analizirali radne pakete, njihove aktivnosti i učinke, plan rada, nadolazeće izazove, upravljanje projektom, izvještavanje, procedure javnih nabavki, kao i predstavljanje M.I.S. sistema.