DRUGI PREKOGRANIČNI SASTANAK

Drugi prekogranični sastanak

Drugi prekogranični sastanak

Ravena, 23-24 maj 2013., Museo d’Arte della Città
Via di Roma 13, Sala Multimediale (Multimedijalna sala)

Drugi prekogranični sastanak Drugi prekogranični sastanak

Fotogalerija

Tokom dvodnevnog sastanka u Raveni, partneri su razgovarali o trenutnom finansijskom stanju, te mjerama sprečavanja rizika obustave izdvajanja. Svaki korisnik je dostavio svoj upitnik i ukratko predstavio provedene aktivnosti.
Projektne aktivnosti su detaljno analizirane kroz svaki radni paket. Nakon diskusije projektni partneri su donijeli zaključke sastanka.
Sljedeći prekogranični sastanak bi trebao biti organiziran u Koperu od 24. do 25. oktobra 2013.