TAKIMI I 2TË NDËRRAJONAL

Takimi i 2të Ndërrajonal

Takimi i 2të Ndërrajonal

Ravenë, 23-24 Maj 2013 Muzeu i Arteve i Qytetit
Via di Roma 13 Sala Multimediale (dhomë Multimediatike)

Takimi i 2të Ndërrajonal Takimi i 2të Ndërrajonal

foto Galeri

Gjatë dy ditëve të takimit në Ravenë partnerët diskutuan gjendjen aktuale të arritjeve financiare dhe masat për shmangjen e riskut të mosangazhimit. Secili përfitues parashtroi pyetjet e tij dhe prezantoi shkurtimisht aktivitetet e kryera. Aktivitetet e projektit u analizuan në kuadër të çdo pakete pune. Pas diskutimeve partnerët në projekt nxorrën përfundimet e mbledhjes. Takimi i ardhshëm ndërrajonal pritet të organizohet në Koper në 24 - 25 Tetor 2013.