Ομάδες Στόχοι

Ομάδες Στόχοι

Οι ακόλουθοι θα λάβουν το μεγαλύτερο όφελος σε σύντομο και μακροπρόθεσμο διάστημα:

  • οι κάτοικοι των περιοχών EX.PO AUS,
  • οι εργαζόμενοι σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού,
  • οι τουρίστες που αναζητούν νέες εμπειρίες σε ανεξερεύνητους προορισμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους, θα χρησιμοποιήσουν τις πηγές του δικτύου EX.PO AUS, προωθώντας τες έμμεσα παγκοσμίως,
  • οι τουριστικοί πράκτορες και τα κεντρικά των τουριστικών πρακτορείων που θα λάβουν βασικές πληροφορίες για τις πολιτισμικές πηγές του δικτύου EX.PO AUS και τα αποτελέσματα του έργου, προκειμένου να τις εντάξουν στις τουριστικές τους προσφορές, 
  • οι κάτοικοι στις περιοχές του προγράμματος, αντιπροσωπεύοντας εν δυνάμει οντότητες για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και πηγές,
  • οι πάροχοι και οι χρήστες εστίασης και διαμονής στην περιοχή αυτή,
  • τα μέλη των δικτύων πολιτισμικών, εκπαιδευτικών , τουριστικών και άλλων οργανισμών.