Περιγραφή των δραστηριοτήτων

Περιγραφή των δραστηριοτήτων

WP 1 – Διαχείριση και Συντονισμός του Διασυνοριακού Έργου 

Υπεύθυνος δικαιούχος: Πόλη του Ντουμπρόβνικ

 • διασφαλίζει ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται εντός του προβλεπόμενου χρόνου και προϋπολογισμού που διατέθηκε.
 • επικοινωνία με όλους τους εταίρους του έργου και με φορείς του IPA Adriatic (JTS, MA, κλπ.)
 • ένας μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων εταίρων απαιτούν μια εντατική δουλεία για τον συντονισμό, για να εγγυηθούν την ορθή επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

WP 2 - Επικοινωνία και διάχυση

Υπεύθυνος δικαιούχος: Περιφέρεια της Istria

 • δημιουργία μιας ζωντανής επικοινωνιακής στρατηγικής των μέσων ενημέρωσης που θα συνοδεύσει το σύνολο του έργου, και θα εξασφαλίσει δραστηριότητες ενώ θα εξάγει μεγαλύτερη προβολή και αντίκτυπο σχετικά με τις διάφορες κοινότητες που συμμετέχουν
 • δημιουργία μιας στρατηγικής διάδοσης: το λογότυπο του έργου, ένα θεσμικό επικοινωνιακό γραφικό πρότυπο, το οποίο θα δημιουργήσει τον αποδεκτό όρο  «φίρμα του έργου», και θα χρησιμοποιηθεί από όλους τους εταίρους στις δικές τους επικοινωνιακές ενέργειες .
 • δημιουργία ενός φυλλαδίου του έργου στην αγγλική γλώσσα, καθώς και  τμήμα του στις εθνικές γλώσσες.
 • δημιουργία ενός δικτυακού τόπου του έργου στην αγγλική γλώσσα και σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου, για να τεκμηριώσουν τις δραστηριότητες του έργου, τα αποτελέσματα και τις αποδόσεις, και προώθηση των UNESCO περιοχών της Αδριατικής, που βασίζεται σε κοινές ενότητες (πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς) και θεματικές ενότητες (ψηφιδωτά, ξερολιθιές , κ.λπ.).

WP 3 - Διασυνοριακή Βιώσιμη Διαχείριση των περιοχών UNESCO της Αδριατικής 

Υπεύθυνος δικαιούχος: Κέντρο για τη διατήρηση και την αρχαιολογία του Μαυροβουνίου

 • δημιουργία του ενημερωτικού δικτύου που θα χρησιμοποιείται από όλους τους εταίρους για να περιγράψει την κατάσταση της προετοιμασίας ή / και την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης σε διάφορους τομείς.
 • οι εταίροι του έργου θα καθορίσουν στη συνέχεια μια κοινή προσέγγιση μεταξύ της Αδριατικής για τη βιώσιμη αξιοποίηση των χώρων, για τη θέσπιση κοινών οικονομικών και εδαφικών στόχων, για να προσαρμοστούν σε κάθε περιοχή.
 • Οργάνωση τοπικών και διασυνοριακών σεμιναρίων και εργαστήρια υψηλής κατάρτισης σχετικά με την προετοιμασία και την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης.
 • δημοσίευση φυλλαδίων σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης και τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης σχετικά με την κοινή προσέγγιση, αλλά και με τις παρατηρήσεις για την αποτελεσματικότητα των δυκτίων ή των δεικτών που εισήχθησαν.

WP 4 - Διασυνοριακή βελτίωση της γνώσης,  εξειδίκευσης, πρακτικών και  τεχνολογικής υποστήριξης

Υπεύθυνος δικαιούχος: Δήμος Ravenna - Μουσείο Τέχνης της Πόλης

 • μελέτη και καθορισμό ενός σχεδίου διαχείρισης για την αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και του αγροτικού τοπίου της UNESCO, που ανήκουν στις ενδιαφερόμενες χώρες.
 • υπεύθυνοι ομάδων εργασιών θα θεσπίσουν ένα κοινό πλαίσιο για τη δημιουργία θεματικών ομάδων εργασίας στην: Αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής διακόσμησης, ξερολιθιά, Ιστορική Παραδοσιακή κληρονομιά των δύο ακτών της Αδριατικής και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • φωτογραφική καμπάνια βασισμένη σε ψηφιακές τεχνολογίες: ανανεωμένη με την ψηφιδωτή βάση δεδομένων όλων των ψηφιδωτών που ανήκουν σε διασυνοριακές περιοχές.
 • πολύγλωσσο δικτυακό τόπο για νέες γνώσεις και μεθοδολογίες στη συντήρηση αρχαιολογικών χώρων και στην αποκατάσταση.

WP 5 - Εφαρμογή πιλοτικών έργων (I)

WP 6 - Εφαρμογή πιλοτικών έργων (II)

Υπεύθυνος δικαιούχος: Δήμος Alberobello

 • κάθε εταίρος θα αναπτύξει ένα πιλοτικό πρόγραμμα, από κοινού με άλλους εταίρους μέσω ad-hoc διασυνοριακής εργασίας όπου οι υπο-ομάδες θα μοιράζονται το ίδιο θέμα ή μόνοι τους  με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων, με ισχυρό προσανατολισμό προς την αναπαραγωγή σε άλλες διασυνοριακές περιοχές της Αδριατικής .
 • Όλα τα πιλοτικά προγράμματα θα είναι ισχυρά συνδεδεμένα και θα σχετίζονται με τα θέματα που πραγματεύεται το έργο: ξηρές πέτρινες τεχνικές , τη διατήρηση των ψηφιδωτών, προώθηση και αξιοποίηση των περιοχών της UNESCO,  χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών (εξοικονόμηση ενέργειας) σε τοποθεσίες της UNESCO.
 • στο 5ο πακέτο εργασιών συμμετέχουν: Πόλη του Ντουμπρόβνικ, Province of Ferrara, Πόλη του Split, Δήμος Κέρκυρας και το Πανεπιστήμιο της Primorska – Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο.
 • στο 6ο πακέτο εργασιών συμμετέχουν: Δήμος Alberobello, Περιφέρεια της Ίστρια, Ιδρύμα της Aquileia, Επιτροπή Διατήρησης των  Εθνικών Μνημείων, Γραφείο Διοίκησης και Συντονισμού του Butrint.

WP 7 - Ανταλλαγή εμπειριών και αποτελεσμάτων των πιλοτικών έργων

Υπεύθυνος δικαιούχος: Δήμος Alberobello

 • προκειμένου να μοιραστούν οι αποδόσεις και τα αποτελέσματα των πιλοτικών σχεδίων, ένα συγκεκριμένο διασυνοριακό σεμινάριο θα διοργανωθεί στο Alberobellο.
 • δημιουργία και παρουσίαση ενός συγκεκριμένου φυλλαδίου διαδίδοντας το περιεχόμενο των πιλοτικών δράσεων.

WP 8 – Ανάδειξη της Κοινής Πολιτιστικής και  Τουριστικής ταυτότητας των περιοχών  UNESCO στην Αδριατική

Υπεύθυνος δικαιούχος: Πόλη του Ντουμπρόβνικ

 • με βάση τα ευρήματα και τα αποτελέσματα, στο πλαίσιο του 8ου  πακέτου εργασίας, οι εταίροι του έργου θα αναλάβουν δράσεις για την κοινή πολιτιστική-τουριστική αξιοποίηση της περιοχής  UNESCO  της Αδριατικής θάλασσας.
 • κάθε εταίρος θα παρέχει ποιοτική και ποσοτική ανάλυση για τις ροές του τουρισμού που σήμερα κινούνται προς την κατεύθυνση των τοπικών περιοχών, τα συστήματα προώθησης του τουρισμό που υιοθετήθηκαν, το σύστημα χωρητικότητας της φιλοξενίας, οι εκδηλώσεις και οι τρόποι μεταφοράς για να φτάσουν στις περιοχές τους.
 • μια ειδική ανάλυση της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς του πολιτιστικού τουρισμού, η οποία είναι η πιθανή πηγή για τη δημιουργία τεράστιων ροών επισκεπτών προς τα μνημεία της UNESCO της Αδριατικής.
 • η προετοιμασία ενός υψηλού επαγγελματικού DVD που απεικονίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των μνημείων της UNESCO της Αδριατικής που εμπλέκονται στην EX.PO AUS.
 • τη συνοχή και τη λειτουργικότητα των κοινών δράσεων της αξιοποίησης που θα δοκιμαστούν μέσα από το σχεδιασμό και την προώθηση των δια-Αδριατικών τουριστικών πακέτων "μνημεία της UNESCO της Αδριατικής ",  που συνδέεται άμεσα με τα γρήγορα ιπτάμενα δελφίνια που συνδέουν τις δύο ακτές της Αδριατικής.