Αναμενόμενα αποτελέσματα και αποδόσεις

Αναμενόμενα αποτελέσματα και αποδόσεις

 • Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η επίτευξη της Αδριατικής διασυνοριακής εναρμόνισης των θεσμικών προσεγγίσεων και των παρεμβατικών μεθοδολογιών για την αειφόρο διατήρηση και αξιοποίηση των χώρων της UNESCO στην Αδριατική, σε συνδυασμό με την έναρξη μιας στρατηγικής που αποσκοπεί σε μια κοινή τουριστική διασυνοριακή αξιοποίησή τους.
 • Η στρατηγική αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά, στο μέσο- μακροπρόθεσμο μέλλον, τις διεθνείς ροές του τουρισμού προς την Αδριατική ευρώ-περιοχή.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα θα είναι:

 • σχεδιασμός μιας κοινής διασυνοριακής προσέγγισης της αειφόρου αξιοποίησης των πόλεων της UNESCO (ο αριθμός των φορέων χάραξης πολιτικής και των υπαλλήλων άγγιξε: 400).
 • 20 τοπικά και διασυνοριακά σεμινάρια και εργαστήρια υψηλής εκπαίδευσης για την προετοιμασία του σχεδίου διαχείρισης της UNESCO και την εφαρμογή του.
 • μια επεξεργασία και ένας έλεγχος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις της κάθε περιοχής του εταίρου από τον πίνακα ελέγχου ή / και των δεικτών για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας διαχείρισης.
 • δημοσίευση των 600 αντίτυπων των σχεδίων διαχείρισης της UNESCO (στις εθνικές γλώσσες + περίληψη στα αγγλικά).
 • 1 πολύγλωσση ιστοσελίδα για νέες γνώσεις και μεθοδολογίες για τη συντήρηση αρχαιολογικών χώρων και την αποκατάσταση τους.
 • 1ανανεωμένη μωσαϊκή βάση δεδομένων όλων των ψηφιδωτών που ανήκουν σε διασυνοριακές περιοχές.
 • 1 φωτογραφική εκστρατεία που θα βασίζεται σε ψηφιακές τεχνολογίες
 • 1 διασυνοριακό σεμινάριο για την αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών διακοσμήσεων.
 • 4 διασυνοριακές συναντήσεις για την μελέτη και την κατάρτιση στην ξερολιθιά, την λαϊκή ιστορική κληρονομιά και την ενεργειακή απόδοση των δύο ακτών της Αδριατικής
 • 2 πολύγλωσσες εκδόσεις, σε νέες γνώσεις και μεθοδολογίες για ξερολιθιά (100 αντίτυπα) και τη λαϊκή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (100 αντίγραφα).
 • 10 πιλοτικά έργα: Ferrara, Dubrovnik, Split, Corfu, Piran, Alberobello, Poreč, Aquileia, Bosnia (Mostar, Blagaj, Stolac) Butrint.
 • 1 Διασυνοριακό σεμινάριο σχετικά με τα αποτελέσματα και τις γνώσεις που προέρχονται από την εφαρμογή των πιλοτικών έργων (+600 φυλλάδια που παράγονται και διαδίδονται).
 • 12 έρευνες για την κατάσταση της τέχνης του κάθε εταίρου σχετικά με τις ροές του τουρισμού προς τη δική του ιστοσελίδα.
 • 1 έρευνα της ευρωπαϊκής και της διεθνούς αγοράς του πολιτιστικού τουρισμού.
 • 1 επίτευξη ενός υψηλού επαγγελματικού DVD για την UNESCO περιοχή της Αδριατικής, ως βάση για τις υπηρεσίες / ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση.
 • 12 συναντήσεις με εξειδικευμένα περιοδικά και τηλεόραση.
 • 1 σχεδιασμό και δοκιμή με τους φορείς της αγοράς του πολιτιστικού τουρισμού «UNESCO – Πόλεις της Αδριατικής».
 • 1 ιστοσελίδα/πύλη του έργου σε απευθείας σύνδεση με τους πόρους στις περιοχές UNESCO της Αδριατικής.