Οι Τρουλοι του Αλμπερομπελλο

Οι Τρουλοι του Αλμπερομπελλο

Η προϊστορική παράδοση της αρχιτεκτονικής της ξερολιθιάς

Οι Τρουλοι του Αλμπερομπελλο, Ιταλία

go back
    Oι τρούλοι — trulli — το όνομα των οποίων μπορεί να προέρχεται από τη βυζαντινή λέξη turris ή από τον ελληνικό θόλο, είναι έργα λαϊκής αρχιτεκτονικής με χαρακτηριστικό τετράπλευρο σχήμα και κωνική στέγη, χτισμένα με χρήση ημικατειργασμένων ογκωδών ασβεστολίθων συλλεγμένων από τις γύρω περιοχές. Αργότερα, όταν στην περιοχή δημιουργήθηκαν μεγάλες λεκάνες συλλογής νερού, άρχισαν να χτίζονται απευθείας στον βράχο, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την τεχνική της ξερολιθιάς, χωρίς συνεκτικό κονίαμα. Αποτελούν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική έκφραση∙ από τη μια πλευρά, δημιουργήθηκαν προερχόμενοι από την παράδοση των αρχαίων τεχνολογιών και τυπολογιών, που χρονολογούνται στους προϊστορικούς χρόνους, αλλά εξακολούθησαν να χρησιμοποιούνται χωρίς διακοπή σε αυτό το τμήμα της Ιταλίας∙ από την άλλη πλευρά, παραμένουν άγνωστες οι περιστάσεις που οδήγησαν στην εξαιρετική γεωγραφική εξάπλωση της τεχνολογίας, σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, το 17ο και το 18ο αιώνα. 
Αλμπερομπέλλο, δρόμος   
   
Ο συνδυασμός δυο ή περισσοτέρων trulli διαφορετικού μεγέθους σχηματίζει μια κατοικία. Μεγαλύτερος αριθμός ελεύθερα συναθροισμένων trulli σχηματίζει οικοδομικό συγκρότημα, που ονομάζεται “trullaia” και περικλείει μικρές αυλές με αλώνια, καταλύματα ζώων, κήπους και περιβόλια περιφραγμένα και προσβάσιμα μόνο από τα σπίτια. Τα μικρότερα trulli, στα οποία συνήθως βρίσκονται κόγχες με κλίνες ή εστίες, είναι συνδεδεμένες με τον κύριο trulli μέσο των χαμηλών καμαρών. Τα trulli αγροτικού τύπου υπάρχουν σε όλη την κοιλάδα της Itria. Ο μοναδικός αστικός οικισμός σχηματισμένος αποκλειστικά και μόνο από τα trulli είναι η πόλη Alberobello, με τις δυο συνοικίες της, Rione Aia Piccola (Συνοικία του Μικρού Αλωνιού) και Rione Monti (Η Συνοικία των Βουνών). Η συνοικία Monti, χτισμένη σε μια σχετικά απότομη πλαγιά, καλύπτει έκταση 150 στρεμμάτων και περιλαμβάνει 1030 trulli. Αποτελεί την πρώτη μεγάλη και σαφώς διακριτό συγκρότημα των trulli στην πόλη: ανοίγει σαν βενταλιά στον λόφο και από την υπόλοιπη πόλη χωρίζεται από τον περίπατο Martellotta. Όλοι οι κατηφορικοί δρόμοι καταλήγουν στο ίδιο σημείο για να διευκολύνουν την εκροή του νερού. Η συνοικία Aia Piccola, η οποία περιλαμβάνει 590 κτίσματα, είναι δεύτερο και λιγότερο ομογενές συγκρότημα των trulli. Τα σπίτια της καταλήγουν σε ένα κοινό αλώνι, όπου στο παρελθόν, από το τέλος της φεουδαρχικής περιόδου, οι αγρότες ήταν υποχρεωμένοι να αλωνίζουν το σιτάρι δημοσίως. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με βάση την υπάρχουσα τεκμηρίωση και την έρευνα πεδίου, επέφερε την αναγνώριση του πλήθους αξιόλογων χαρακτηριστικών της περιοχής: πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών (ιδίως σε ό,τι αφορά στις προϊστορικές οικοδομικές τεχνολογίες), βεβαιωτικών (ο χώρος είναι αντιπροσωπευτικός ενός εξαφανισμένου πολιτισμού) και κοινωνικών.
 
Παρ’ όλα αυτά, για να αξιολογηθεί καλύτερα η σημασία της πόλης των trulli για όλη την ανθρωπότητα, πρέπει να συγκριθεί με παρόμοιες περιοχές διάσπαρτες σε όλο τον πλανήτη, και κυρίως με εκείνες στη Μεσόγειο. Με άλλα λόγια, η πόλη των trulli αναμφισβήτητα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου των χώρων που μαρτυρούν την ύπαρξη της λεγόμενης αυθόρμητης ή λαϊκής αρχιτεκτονικής δίχως αρχιτέκτονες. Ξεχωριστής σημασίας είναι το αστικό περιβάλλον των ιστορικών συγκροτημάτων των συνοικιών Rione Aia Piccola και Rione Monti. Η πόλη του Alberobello σήμερα αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα όπου η τεχνοτροπία της ξερολιθιάς προσαρμόστηκε στο αστικό περιβάλλον, προσθέτοντας κι άλλα ιδιαίτερα γνωρίσματα των ιδιωτικών και δημοσίων χώρων που καθορίζουν την πόλη. Η ανασυγκρότηση της πόλης και η επέκταση των προαστιακών περιοχών του περασμένου αιώνα δεν έχουν τροποποιήσει την ουσία της αστικής δομής, ούτε έχουν επηρεάσει την εξαιρετική αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης των trulli. Σήμερα, η πόλη του Alberobello δικαίως θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους και καλύτερα διατηρημένους “αυθόρμητους” αστικούς οικισμούς στην Ευρώπη. Η εγγραφή των trulli του Alberobello στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (World Heritage list), το Δεκέμβριο του 1996, με βάση τα πολιτιστικά κριτήρια (iii), (iv) και (v), το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς δικαιολόγησε ως εξής: “Η περιοχή έχει εξέχουσα οικουμενική αξία ως εξαιρετικό παράδειγμα μιας μορφής κατασκευής κτιρίων προερχόμενης από τις προϊστορικές τεχνικές οικοδόμησης, που έχουν διασωθεί άθικτα και λειτουργικά και στο σύγχρονο κόσμο.” 
Αλμπερομπέλλο, δρόμος   
   

Ιστορική περιγραφή 

Στην κοιλάδα της Itria υπάρχουν ίχνη προϊστορικού οικισμού, και είναι πιθανόν η παράδοση κατασκευής των θόλων να έχει εισαχθεί στην περιοχή εκείνη την εποχή. Θεωρείται επίσης ότι ο σημερινός οικισμός χρονολογείται στα μέσα του 14ου αιώνα, όταν η περιοχή που έως τότε εμφανίζεται ως ακατοίκητη, απονεμήθηκε στον κόμη του Conversano από τον Robert d’Anjou, Πρίγκιπα του Taranto, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις υπηρεσίες του στις Σταυροφορίες. Ο κόμης και οι διάδοχοί 
 

 

του αποίκισαν στην περιοχή τον πληθυσμό από τα άλλα φέουδά τους, όπως το κοντινό Noci, επιτρέποντάς τους να χτίσουν σπίτια γνωστά ως casedde. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες ντόπιων σχεδιαστών δείχνουν ότι οι διάσπαρτοι αγροτικοί οικισμοί, που άρχισαν να σχηματίζονται γύρω στο 1000 μ.Χ. — στις όχθες του ποτομού που σήμερα είναι υπόγειος και περνάει κάτω από την πόλη — σταδιακά συγχωνεύτηκαν σε μεγαλύτερες κοινότητες, που εξελίχθηκαν στις σημερινές αστικές συνοικίες Aia Piccola και Monti.

Αλμπερομπέλλο, δρόμος   

 

 
Σύμφωνα με την παράδοση, τεχνοτροπία ξερολιθιάς επιβλήθηκε στους νέους εποίκους, ούτως ώστε τα σπίτια τους να μπορούν εύκολα και γρήγορα να αποσυναρμολογηθούν. Αυτό εξυπηρετούσε δύο σκοπούς: έτσι ήταν πιο εύκολο οι ανυπότακτοι ιδιοκτήτες να στερηθούν τις περιουσίες τους και, αργότερα, έτσι ήταν πιο εύκολη και η αποφυγή καταβολής φόρων επί των νέων οικοδομημάτων. Στην δεύτερη περίπτωση, ήταν ευκολότερη και η ανακατασκευή τους. Είναι γνωστό ότι ακριβώς αυτό και συνέβη το 1644, για να εμποδιστούν οι (φορολογικοί) ελεγκτές απεσταλμένοι του Βασιλέα της Νεάπολης. Ωστόσο, ιστορικές και συγκριτικές αναλύσεις αποδεικνύουν ότι η τεχνοτροπία αυτή δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια αναγκαία φυσική προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες και περιστάσεις, που αργότερα αξιοποιήθηκε και για άλλους σκοπούς. Μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα η περιοχή του Monti περιλάμβανε περίπου 40 trulli, αλλά το 1620 ο οικισμός, τότε ακόμα τμήμα της πόλης του Noci, άρχισε να επεκτείνεται, όταν ο τότε Κόμης Gian Girolamo Guercio διέταξε την κατασκευή αρτοποιείου, μύλου και πανδοχείου. Στο τέλος του 18ου αιώνα η κοινότητα αριθμούσε περισσότερα από 3500 άτομα, οι οποίοι, το 1797, κατάφεραν να καταργήσουν την φεουδαρχική εξουσία της οικογένειας Acquaviva και να αποκτήσουν το καθεστώς της ελεύθερης βασιλικής πόλης από τον Ferdinand IV Bourbon, Βασιλέα της Νεάπολης. Η πόλη ονομάστηκε Alberobello από το μεσαιωνικό λατινικό όνομα της περιοχής “silva arboris belli” (το δάσος του δέντρου του πολέμου). Από την εποχή εκείνη ο ρυθμός κατασκευής των καινούργιων trulli μειώθηκε σημαντικά. 
 

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες 

Η τοπική κοινωνία σήμερα έχει βαθιά επίγνωση της ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας των trulli, καθώς και της σημασίας της κατάλληλης πολιτικής προστασίας, διατήρησης και αξιοποίησής τους. Οι μνημειώδεις συνοικίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι μόνο ως τεκμήρια ιστορίας αλλά, πάνω από όλα, ως τα καλύτερα διατηρημένα παραδείγματα “αυθόρμητης” λαϊκής αρχιτεκτονικής στα πλαίσια της ιταλικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Αυτή η αστική περιοχή παρουσιάζει αρκετά ζητήματα, τα οποία στις δήμόσιες συζητήσεις συχνά αντιμετωπίζονται ως φαινόμενα συνδεδεμένα με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της περιοχής:
 
1. Η μεγάλη τουριστική κίνηση στην περιοχή εξακολουθεί να αυξάνεται και γίνεται σημαντική πηγή της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά ταυτοχρόνως επιβάλλει την ανάγκη παροχής κατάλληλων υπηρεσιών και σχετικών παρεμβάσεων για την υπστήριξή τους. Κάθε παράγοντας που μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για αυτές τις ενέργειες πρέπει να συνδεθεί με την αναγνώριση και την αποτίμηση των αξιών της περιοχής.
2. Τα περισσότερα trulli που συμπεριλήφθηκαν στην ζώνη υπό την προστασία της UNESCO (όπως και άλλα εκτός της ζώνης αυτής) είναι στην ιδιωτική ιδιοκτησία και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Αυτό συνεπάγεται μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων (όπως χώροι στάθμευσης), που δύσκολα μπορεί να ικανοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους προστασίας. Από την άλλη πλευρά, η συνεχής κατοίκηση διασφαλίζει και τη συνεχή συντήρηση των κτιρίων και, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, τη διατήρηση και την εξέλιξη της φυσικής ζωτικότητας της ανθρώπινης κοινωνικής δομής που χαρακτηρίζει την περιοχή. 
3. Η ιδιαιτερότητα της παραδοσιακής τεχνικής της ξερολιθιάς συνεπάγεται ότι η επισκευή των trulli συχνά γίνεται με χρήση τεχνικών που δεν συνάδουν με τις παραδοσιακές. Οι παραδοσιακές τεχνικές είναι ακριβές και μπορούν να εφαρμοστούν μόνο από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο λιγοστεύει λόγω του γεγονότος ότι εδώ, όπως και οπουδήποτε αλλού, η γνώση των τεχνικών δόμησης με πέτρες χωρίς κονίαμα αντικαθίσταται από άλλες σύγχρονες τεχνολογίες βασισμένες στην εκμηχάνιση. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η τεχνική έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στην τεχνική και παραγωγή της ξερολιθιάς χωρίς κονίαμα, σε μια προσπάθεια να καθοριστούν οι ενέργειες για τη διάσωση και διατήρηση αυτών των δεξιοτήτων. Όλες αυτές οι πτυχές απαιτούν την ανάπτυξη ειδικών μεθοδολογιών για την εκτίμηση του επιπέδου παρεμβολής των νέων σχεδίων με την αξία του τοπίου, την ακεραιότητα και την αυθεντικότητά του. 
 

   
 

Το σχέδιο EX.PO AUS 

Το έργο, του οποίου ο τίτλος επισημαίνει την επέκταση των δυνατοτήτων των χώρων της UNESCO στην Αδριατική, έχει ως στόχο τη σύληψη και τη δοκιμή μιας καινοτόμου και ευκρινούς μακροπρόθεσμης στρατηγικής που αποσκοπεί στη διαχείρηση και αξιοποίηση των χώρων της UNESCO στην Αδριατική. Είναι μια προσπάθεια εισαγωγής νέων ιδεών, εργαλείων και δραστηριοτήτων για την καλή διαχείρηση των χώρων αυτών και την επίτευξη της αειφόρου αξιοποίησής τους, ιδιαίτερα από την 
 
 
άποψη της οικολογικής και ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Για τους περισσότερους εταίρους, το έργο αυτό αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας μακριάς διαδρομής που κατευθύνεται προς μια ενεργητική στρατηγική της συντήρησης και οικονομικής αξιοποίησης, η οποία πρέπει να περιλάβει ένα πλήθος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Η πόλη του Alberobello άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον για την προστασία των μνημείων της στα τέλη της δεκαετίας του 1980, με την προώθηση και την οργάνωση ενός διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με θέμα την αρχιτεκτονική της ξερολιθιάς (1987). 
Αλμπερομπέλλο, Trullo (τρούλος)    
Αυτό το συμπόσιο έθεσε το ζήτημα της σημασίας της χρήσης των κατάλληλων μεθόδων αποκατάστασης, όπως ήταν εκείνες που χρησιμοποίηθηκαν κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων (1993–1997) στο “Casa Pezzolla”, ένα μεγάλο και διαρθρωμένο trullo, το οποίο σήμερα στεγάζει το Μουσείο της Τοπικής Ιστορίας. Η παρέμβαση αυτή έδωσε την ευκαιρία για την επεξεργασία συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών για την αποκατάσταση των trulli (1997). Αυτή η πρώτη διαδικασία αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας ενός μνημείου, του trullo, είχε ως τελικό αποτέλεσμα την αναγνώριση ολόκληρου του χώρου από την UNESCO (1996). Το επίτευγμα αυτό επέστησε την προσοχή στο ευρύτερο πλαίσιο της πόλης του Alberobello, και οδήγησε στην δημιουργία ενός Σχεδίου Διαχείρησης των χώρων (2008–2010), στον καθορισμό των κανόνων προστασίας του συστήματος μέσω της δημιουργίας μιας ζώνης προστασίας (Buffer Zone, 2010), και στο σχεδιασμό πλαισίου συμμετοχής σε πολλούς διαγωνισμούς για χρηματοδότηση (2010–2012). Πολλές μελέτες έχουν ήδη εφαρμοστεί στο Alberobello, με τη συμμετοχή όλων των τοπικών παραγόντων. Αυτή ήταν και η βάση για την υλοποίηση πολλών έργων, στο εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε άλλους χώρους (με ή χωρίς την προστασία της UNESCO), οι οποίοι παρουσιάζουν τα παρόμοια χαρακτηριστικά (Ιταλία, Τουρκία, Αδριατική), στα οποία συμμετέχει και το EX. PO AUS.