SEMINAR LOKAL NË BUTRINT – WP3

Seminar lokal në Butrint – WP3

Seminar lokal në Butrint – WP3

Planet e menaxhimit të Siteve të UNESCO-s dhe sfidat e zbatimit, Rasti i Butrintit

Seminar lokal në Butrint – WP3

foto Galeri